מרקרים טושים לציור

מרקרים טושים לציור

מרקרים (טושים ) מקצועיים כמו ספקטרום נואר טושים על בסיס אלכוהול ,טוש פוסקה וטושים של לטרסט פנטונים מקצועיים לציירים מאיירים וסטודנטים במקצועות אדריכלות ואומנותם 

 SPECTRUM NOIR ALCOHOL MARKERS, POSCA , PROMARKERS, PANTONE  MARKERS , ZIG MARKERS 

כתבות