facebook

יצירה לראש השנה  יש 24 מוצרים

 חומרי יצירה לראש השנה והחגים שכוללים , מדבקות סיליקון לחג, ערכות יצירה לראש השנה, מדבקות לראש השנה, יצירה עם סמלי ראש השנה של התפוחים, שופרים, רימונים, דבורים, דבש וברכות לחג. בחודש ספטמבר נוסיף באתר מוצרים רבים להכנת יצירות לחג!

Children's crafts for the Jewish New Year, Rosh Hashanah..